Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników z honorowym patronatem NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) objął honorowym patronatem XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników.

Edukacja w zakresie elektromobilności, a co za tym idzie ochrony środowiska to obszary, które łączą organizatorów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki programowi dofinansowania lub leasingu pojazdów elektrycznych „Mój elektryk” NFOŚiGW chce ułatwić przejście na transport zeroemisyjny. Działania NFOŚiGW w tym zakresie są bliskie zwłaszcza uczestnikom kategorii Elektromobilni XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

 

„Z przyjemnością obejmujemy patronatem honorowym Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. Idea edukacji w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych jest nam bliska, bo sprzyja ochronie środowiska. NFOŚiGW również podejmuje szereg działań w tym zakresie”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski i jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

W 2021 roku NFOŚiGW uruchomił program dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych „Mój elektryk”. W przypadku osób fizycznych dofinansowanie wynosi 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. W ten sposób poza efektem ekologicznym NFOŚiGW chce uzyskać także efekt społeczny – upowszechnienie pojazdów elektrycznych w rodzinach wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje także limit ceny pojazdu.

„Podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników stawiamy na edukację w zakresie paliw alternatywnych. Od tego roku dzięki decyzji minister klimatu i środowiska będziemy nadawać młodym mechanikom uprawnienia w ramach nowej kwalifikacji zawodowej – mechanik pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Nasze działania są więc spójne z celami NFOŚiGW” – mówi Adrian Dekowski, prezes V8 Team, współorganizator Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Finały XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników odbędą się podczas Poznań Motor Show – największych targów motoryzacyjnych w Polsce – w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2023 r.

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw MechanikówV8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

Szczegółowe oraz bieżące informacje dotyczące Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników można znaleźć na stronie https://mistrzostwamechanikow.pl/ oraz na https://www.facebook.com/MistrzostwaMechanikow. Zapisy do Mistrzostw odbywają się poprzez Akademię Młodego Mechanika: https://akademiamlodegomechanika.pl.

Zobacz także...

  • V8 Team sp. z.o.o.

  • ul. Czarna Droga 1
  • 85-220 Bydgoszcz
  • NIP 5540308537
  • REGON 002481430

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy