Konferencja online - Cyfryzacja nowej mobilności


cyfryzacja head

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL zapraszają na konferencję online
CYFRYZACJA NOWEJ MOBILNOŚCI


Zapraszamy na konferencję online Cyfryzacja nowej mobilności poświęconą przyszłości branży motoryzacyjnej. Spotkanie przygotowane jest w ramach współpracy z organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2022.


Ideą przewodnią konferencji jest rozwój nowych technologii w branży transportowej. Nowoczesne rozwiązania motoryzacyjne znacząco bowiem wpływają na cały rynek. Powstają zaawansowane aplikacje oraz serwisy mobilności „na żądanie”. Jednym z nowatorskich działań jest właśnie „nowa mobilność”, która zawiera się w trzech głównych obszarach:


  • elektromobilność (użycie paliw alternatywnych, np: wodoru)
  • mobilność jako usługa (rezerwowanie pojazdów lub przejazdów na żądanie z wykorzystaniem aplikacji)
  • mobilność połączona i zautomatyzowana (pojazdy autonomiczne, samosterujące oraz wymieniające się informacjami o bezpieczeństwie ruchu drogowego)

Konferencja Cyfryzacja nowej mobilności to:


  • 3 główne panele tematyczne “Cyfryzacja elektromobilności - wyzwania”, “Programowanie pojazdów autonomicznych jako przyszłość motoryzacji” oraz “Odznaka+ w Mistrzostwach Mechaników”
  • Współpraca między edukacją, rynkiem pracy i biznesem
  • Prezentacja rozwiązań rozwoju edukacji „uczenia się przez całe życie”
  • Nowe trendy dla pracowników, przedsiębiorców i edukatorów
  • Prezentacja badań oraz dobrych praktyk edukacyjnych

więcej pod adresem: https://kwalifikacje.edu.pl/cyfryzacja-nowej-mobilnosci