X Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki


men head

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek objął patronatem honorowym X Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników.


Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia, wdrażanie nowoczesnych technologii w edukacji i programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy to tylko część wyzwań, jakim musi sprostać Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jedna, aby z sukcesem wdrożyć te idee w życie, potrzebne są inicjatywy wspierające resort w tych wysiłkach.


Jedną z nich są Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, które wypełniają lukę w nowoczesnej edukacji przyszłych i obecnych mechaników samochodowych, są doskonałym dopełnieniem wiedzy przekazywanej w szkołach i impulsem motywującym młodzież do ciągłego doskonalenia umiejętności – zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Honorowy patronat, jakim objął Mistrzostwa Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, to dowód na rangę i prestiż wydarzenia. Resort dostrzegł wartości, jakie niosą ze sobą Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. Poszczególne kategorie Mistrzostw: Młody Mechanik, Mechanik Zawodowy, Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Mechanik Pojazdów Ciężarowych oraz Elektromobilni odpowiadają na potrzebę edukacji w tych zakresach. Zasilają rynek pracy, gdzie edukacja szkolna połączona z wiedzą zdobytą dzięki takim inicjatywom, owocuje profesjonalnymi kadrami, tak pożądanymi przez pracodawców.