Patronat Honorowy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

PZPM

Z przyjemnością informujemy, że Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego objął Patronatem Honorowym X Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2021.PZPM


Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego istnieje od 29 lat i jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.


Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jest głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.


Podzielając pogląd, że motoryzacja jest kołem zamachowym gospodarki, PZPM na bieżąco podejmuje działania mające na celu inicjowanie zmian legislacyjnych, opiniuje projekty ustaw branżowych oraz innych rozwiązań prawnych ważnych dla naszych firm członkowskich. Wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Przygotowuje i prezentuje własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kwestiach kluczowych dla motoryzacji. Eksperci Związku biorą udział w opiniowaniu aktów prawnych przygotowywanych przez rząd i parlament oraz organa UE.