Rozpoczęliśmy pilotaż Systemu Odznaka+


odznaka pion head

Coraz szybszy postęp technologiczny, starzenie się społeczeństw, a także procesy globalizacyjne stanowią wyzwanie dla pracowników i pracodawców na całym świecie. Nowe technologie determinują potrzebę nowych umiejętności, dlatego konieczne jest wypracowanie szybszych i pewniejszych sposobów ich zdobywania i potwierdzania.

Dlatego powstał System Odznaka+, aplikacja internetowa umożliwiająca wydawanie, etapowe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak w standardzie Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów pdf. Za pomocą aplikacji użytkownik ma możliwość cyfrowego poświadczania kwalifikacji, efektów uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz innych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania.
V8 Team Sp. z o.o. dołącza do pilotażu Odznaki+! Podczas ostatniej wizyty w Bydgoszczy podpisaliśmy umowę pomiędzy Spółką a Instytutem Badań Edukacyjnych. Dziękuję za merytoryczne spotkanie warsztatowe, dyskusję o Systemie oraz ambitny plan wdrożenia go już podczas tegorocznych Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników organizowanych podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej oraz Poznań Motor Show, odbywających się 7-10 kwietnia w Poznaniu.

#AkademiaMlodegoMechanika

#Odznaka+
#IBE