Zaproszenie do Akademii Młodego Mechanika, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, dr Alicja Pawłowska-Piorun

Zaproszenie do Akademii Młodego Mechanika, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, dr Alicja Pawłowska-Piorun


KOZK

Jesteśmy pierwszym w Polsce interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się zmianami klimatu i ich skutkami, działającym od kwietnia 2020 roku w strukturach IOŚ-PIB. Dostarczamy wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej – wspieramy administrację publiczną i samorządy, współpracujemy ze środowiskiem akademickim, instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą. Adresatami naszych działań są też biznes i organizacje pozarządowe. Nasze projekty dotyczą m.in. adaptacji do zmian klimatu, społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu, edukacji klimatycznej, niskoemisyjnego transportu. Odporność na zmiany klimatu (w szczególności miejska odporność w tym w zakresie), Gospodarka Obiegu Zamkniętego, sprawiedliwa transformacja, nowe zawody dla klimatu, zielone innowacje i technologie, zielone finanse – to tylko niektóre z obszarów, w których działamy. Jesteśmy też organizatorami międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych najważniejszym kwestiom zielonej transformacji.


więcej na stronie ośrodka: https://ios.edu.pl/osrodki/krajowy-osrodek-zmian-klimatu/