MM 2019 – Pasek

Slider

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Patronem Honorowym Mistrzostw Mechaników 2021

Uprzejmie informujemy, że dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, przyznał Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Mistrzostwom Młodych Mechaników 2021.

NCBR jest rządową agencją wykonawczą.

Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

zapisy akademia młodego mechanika