Regulamin kategoria: Mechanik Zawodowy

§1 Definicje

 • Regulamin  – określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w kategorii, w kategorii tematycznej “Mechanik Zawodowy” w ramach XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników / Mistrzostw Mechaników,

 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu Mistrzostw Mechaników regulującą zasady i warunki uczestnictwa w Wydarzeniach dotyczących kategorii tematycznej “Mechanik Zawodowy”, zwanej również “Kategorią Mechanik Zawodowy”.
 2. Aby wziąć udział w Wydarzeniach Kategorii Mechanik Zawodowy należy spełnić warunki określone w regulaminie Mistrzostw Mechaników.
 3. Zasady ogólne dotyczące udziału w Mistrzostwach Mechaników oraz zapisu na Wydarzenia zostały przedstawione w §3 i §4 regulaminu Mistrzostw Mechaników.

 

§3 Wymagania szczegółowe

 1. Wydarzenia w ramach Kategorii Mechanik Zawodowy odbywają się w jednej kategorii wiekowej zgodnie z definicją regulaminu Mistrzostw Mechaników:
  1. Mechanik Zawodowy
 2. Półfinały oraz Finały Kategorii Mechanik Zawodowy odbywają się zgodnie z ogólnym harmonogramem Mistrzostw Mechaników.
 3. Do półfinałów Mistrzostw Mechaników może przystąpić dowolna liczba Uczestników.
 4. Do półfinałów Mistrzostw Mechaników Uczestnicy przystępują indywidualnie.
 5. Uczestnicy mogą przystąpić do Mistrzostw Mechaników wyłącznie w ramach swojej kategorii wiekowej.
 6. Aby przystąpić do Półfinałów należy posiadać sprawne urządzenie informatyczne z dostępem do internetu i aktualną przeglądarką internetową.
 7. Do Finałów w kategorii wiekowej Mechanik Zawodowy przechodzi 30 najlepszych Uczestników. 
 8. Aby wziąć udział w Finale Mistrzostw Mechaników trzeba posiadać konto w Platformie – na takich samych zasadach jak w trakcie Półfinałów, z tym wyjątkiem, że Zespoły na Finały przypisywane są przez obsługę Mistrzostw.
 9. Na Finały Mistrzostw Mechaników konto Uczestnika/ów z Zespołu musi być w pełni aktywne, a Uczestnik/cy muszą mieć ze sobą dane logowania do Platformy.
 10. W trakcie Finałów Mistrzostw Mechaników organizator zapewnia wszelkie niezbędne środki techniczne do wzięcia udziału w Wydarzeniach.
 11. Na Finały Mistrzostw Mechaników każdy Uczestnik musi się stawić osobiście wraz z  dowodem tożsamości/ legitymacją szkolną  pozwalającą zweryfikować Uczestnika. Identyfikacja odbywa się podczas rejestracji w miejscu odbywania się Finałów.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Zapisując się do Kategorii Mechanik Zawodowy Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, który stanowi integralną część regulaminu Mistrzostw Mechaników.
 2. We wszelkich niewyjaśnionych kwestiach należy się odwoływać do regulaminu Mistrzostw Mechaników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na Portalu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed dniem ich wejścia w życie.

Kategorie Mistrzostw Mechaników

AKCJE SPECJALNE

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik

Młody Mechanik Młody Mechanik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych Młody Mechanik Maszyn Rolniczych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Motocyklowy

Młody Mechanik Motocyklowy Młody Mechanik Maszyn Motocyklowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Elektromobilni

Elektromobilni ELEKTROMOBILNI 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

Młody Mechanik Pojazdow Ciezarowych Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Młody Lakiernik

Młody Lakiernik Młody Lakiernik 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link

FINAŁ | WYNIKI | kategoria: Mechanik Zawodowy

Mechanik Zawodowy Mechanik Zawodowy 2023 finał/wyniki w formacie PDF: link
 • Organizatorzy

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy

 • Patronat honorowy

 • Partner Strategiczny

 • Partner Edukacyjny

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • Partnerzy

 • V8 Team sp. z.o.o.

 • ul. Czarna Droga 1
 • 85-220 Bydgoszcz
 • NIP 5540308537
 • REGON 002481430

Aktualności kategorie

Najnowsze galerie

Najnowsze filmy